آسمونی شدنت مبارک امپراطور:((((

تحمل نداره نباشی دلی ک تو تنها خداشی. . .

 


. tanin
دوشنبه 26 آبان1393 . 20:46
ﺧﺪﺍﺣﺎﻓﻆ ﺷﻬﺮﯾﻮﺭ
ﻣﯽﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﻣﺎﻫﻬﺎ ﺭﺍ ﻭﺭﻕ ﻣﯽﺯﻧﻢ ﺗﺎ ﺗﻮ ﺑﯿﺎﯾﯽ.

ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﻣﯽ ﺁﯾﯽ، ﺑﺎ ﻫﯿﺎﻫﻮ ﻭ ﺳﺮ ﻭ ﺻﺪﺍﯼ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ، ﺑﺎ ﺧﻮﺷﻪ
ﯼ ﮔﻨﺪﻣﯽ ﻃﻼﯾﯽ ﻭ ﻣﻦ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯽﺷﻮﻡ ﺩﺭ ﺗﻮ .
ﺩﺳﺘﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻭ ﺭﻭﯾﻢ ﻣﯽﮐﺸﯽ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﯽ : ﯾﮏﺳﺎﻝ ﺩﯾﮕﺮ ﭘﯿﺮﺗﺮ
ﺷﺪﻡ ﻭ ﯾﮑﺴﺎﻝ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻧﺰﺩﯾﮏﺗﺮ !
ﺗﻤﺎﻡ ﺳﺎﻝ ﺭﺍ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺁﻣﺪﻧﺖ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﻢ ﺗﺎ ﺧﺎﻃﺮﻩﻫﺎﯾﻢ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺷﻮﺩ .


. tanin
چهارشنبه 2 مهر1393 . 10:53
گاهی وقتا زنــנگی باهات بازی میکنــهــ. 
یهـ الماس بهت میدهـ، ولی اون رو داخل یهـ بلیط مترو مخفی کردهـ. اون رو داخل یک "کلمه"، یک "نگاه"، و یا یهـ " کوچیک" گذاشتهـ. 
باید بــِ جزئیات توجه کنی. زندگی ما از صدف های کوچیک تشکیل شدهـ. افرادی کــِ همش عجلهـ دارن از جزئیات غافلن. همیشهـ دنبال کارهای بزرگ هستن. نمی خوان یهـ لحظه وقت بگذارن، سرشون رو بــِـ خاطر یهـ سکه یا یهـ  پـ َـر پایین بندازن و یا اصلا دست لرزان یک نفر رو بگیرن.

ولی اگه خم بشیم، اگه زمان رو متوقف کنیم، حتما الماس هایی رو کــِ  بــِ طرفمون گرفته شدهـ  پیدا می کنیمــ:)

کاترین پانکول

Photo: ‎گاهی وقتا زندگی باهات بازی میکنه. 
یه الماس بهت میده، ولی اون رو داخل یه بلیت مترو مخفی کرده. اون رو داخل یک کلمه، یک نگاه، و یا یه لبخند کوچیک گذاشته. 
باید به جزئیات توجه کنی. زندگی ما از صدف های کوچیک تشکیل شده. افرادی که همش عجله دارن از جزئیات غافلن. همیشه دنبال کارهای بزرگ هستن. نمی خوان یه لحظه وقت بگذارن، سرشون رو به خاطر یه سکه، یا یه پر پایین بندازن و یا اصلا دست لرزان یک نفر رو بگیرن.
ولی اگه خم بشیم، اگه زمان رو متوقف کنیم، حتما الماس هایی رو که به طرفمون گرفته شده پیدا می کنیم. 

کاترین پانکول
ترجمه اختصاصی از : لاکولور روژ‎


. tanin
چهارشنبه 12 شهریور1393 . 12:34
 غم از حد رفت و غم خوارم کسی نیست..

  نظامی

 


. tanin
دوشنبه 3 شهریور1393 . 17:15
سیمین بانو رفت..
سیمین بهبهانی‌:
وصیت کرده ام بعد از مرگم؛ همراه من
دوتا فنجان چای هم دفن کنند!!
شاید صحبت های من با خدا به درازا کشید..
بهرحال دلخوریها کم نیست ازبندگانش ..
همانهایی که بی اجازه واردشدند
خودخواهانه قضاوت کردند
بی مقدمه شکستند
وبی خداحافظی رفتند!


. tanin
دوشنبه 3 شهریور1393 . 1:14

. tanin
یکشنبه 13 مرداد1392 . 19:24

. tanin
شنبه 5 مرداد1392 . 17:10
נلـم خوش نیستــــ

غمگینم

ڪـسی شایـנ نمیفهمـנ. .

ڪـسی شایـנ نمیدانـנ. .

ڪـسی شایـנنمیگیـړנ مـړآ از נست تنهاییــــ

تـۅ میخوانی فقط شعــړے  ۅ زیـړ لب آهستـ میگوییـــ:

عجب احساس زیبایی(!)

تـۅ  هم شایـנ نمیـנانی. . . 


. tanin
شنبه 25 خرداد1392 . 23:58
خُدایــا دوستـــِتـــ دارَمـــ
چـہ زیبایـے معشوق مـن..مړا مجنونِ وصالت ڪن..اے پروړدگاړ مهربانـم
...
ABOUT

سلام...ツ
من طنینم,عظیمام,بزرگم,اما نه به بزرگی ِدلم...
ادمِ مذهبی ای هم نیستم اما خدا تمومِ داراییِ منه..


مـے خواستَمــ کلـے جُملـﮧ ادَبـے سَرِ هَمــ کُنمــ و بنویسَمــ امــــآ...یـﮧ چیزے بهمــ گفتــ اونا فقط واژه ان ... هَرچـے رُک تـَر بِهتَـر ..
خُدایــآ اصن مـے دونـے چیـﮧ؟
خِیــــــلــے دوســـــــــِـت دارَمـــ ... عآشقـــــــــــتَمــــ♥
...
...
CAT...S
...
TAGS
...
...
OTHER